Covid-19 information

FAQ COVID-19

Her kan du læse mere om de COVID-19 specifikke krav og informationer som gælder for Blue Bridge 2021. Vi vil løbende opdatere denne side, skulle der komme yderligere informationer.

COVID-19

Blue Bridge overholder alle myndighedernes retningslinjer vedrørende COVID-19.

Publikum må ikke møde frem med symptomer på corona jfr: https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvis-du-faar-symptomer

I disse tilfælde vil det være muligt at få refunderet sin billet ved at kontakte festivalchef Philip Holm-Hansen på philip@bluebridge.dk

Såfremt et publikum udviser tegn på corona under festivalen, skal personen straks henvende sig til samaritteltet. Samaritterne vil isolere personen i samarit teltet indtil det er muligt at personen forlader festivalen og går i selvisolation.
Hvordan skal jeg opføre mig på pladsen?

Festivalpladsen lever op til sundhedsmyndighedernes afstandskrav.

Vi opfordrer publikum til at holde afstand ved kødannelse, f.eks. ved indgangen eller ved kø foran mad- og drikkeboder.

Hold god håndhygiejne - benyt de opstillede håndspritdispensere.

Undgå kram, high-fives og tæt kontakt med personer, der ikke er nærtstående.

Billetter

Grundet krav om smitteopsporing er billetten i år PERSONLIG. Ved køb angives navn og kontaktoplysninger på den enkelte billets indehaver.

Hvis billetten sælges eller på anden måde overdrages til en anden person, skal billetten printes ud og påføres den nye indehavers navn og e-mail adresse. Ved ankomst er det vigtigt, at festivalens billet-personale bliver gjort opmærksom på overdragelsen, så den nye indehaver kan registreres af hensyn til smitteopsporring. 

Coronapas

Der er kun adgang til festivalen ved fremvisning af gyldigt ID og coronapas som dokumentation for vaccination, testresultat eller tidligere smitte jfr. sundhedsmyndighederne retningslinjer:

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas/generelt-om-coronapas

Børn under 16 år er undtaget disse krav jfr. sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sektioner

Myndighedernes krav er efter billetsalget blevet hævet til maksimalt 1000 personer pr. sektion. Til Blue Bridge 2021 vil der maksimalt være 1000 personer svarende til én sektion. Det vil sige, at festivalpladsen IKKE bliver opdelt, som der tidligere har været tale om.

PCR Test

Hvis du skal have taget en test for at få et gyldigt Corona-pas, anbefaler vi, at du får taget en PCR test i god tid. Quicktest har en større fejlmargin på falsk-positiv resultater.


Blue Bridge sponsorer 2021
For at kunne lave så fed en festival og så mange musikaktiviteter på Stenderuphalvøen, er vi afhængige af støtte fra vores fantastiske sponsorer og samarbejdspartnere.
TUSIND TAK!