CARL EMIL

PETERSEN

BARSELONA

NYFORTOLKNING AF DANSKSPROGET MUSIK

PÅ BLUE BRIDGE 2019

17. august 2019

Alle crews er fuldt besat.

Vi ses på Blue Bridge 2019!

Frivillig

Blue Bridge ville ikke eksistere uden de mange frivillige, som støtter op om festivalen og dens idé.

Blue Bridge har behov for rigtig mange frivillige. I 2018 hjalp omkring 150 personer med at afvikle festivalen. Der vil blive brug for lige så mange frivillige i år.

De frivillige er inddelt i forskellige crews, alt efter arbejdsområde. Hvert crew har en chef (sherif), som er med i planlægningen af festivalen.

Som frivillig er du med til at skabe årets begivenhed på Stenderuphalvøen og bidrage til den fortsatte musikhistorie. Herudover får du øl/madbilletter afhængigt af, hvor mange opgaver/timer du har. Du skal købe entrebillet, uanset hvor mange timer du hjælper.

Helt fra starten af Blue Bridge i 2016 har der hersket en helt særlig pionerånd blandt de frivillige. Masser af gode ideer og løsninger blev skabt, og de frivillige var drivkraften på festivaldagen, hvor der pludselig var langt flere besøgende end ventet. Vi håber at denne energi fortsætter med nye hjælpere såvel som gengangere.

Sponsor


Blue Bridge har en størrelse, hvor vi selv er afhængige af det overskud, der kan komme fra salg af mad/drikkevarer, og derfor kan virksomheder/organisationer ikke have selvstændige salgsboder på festivalen.

 

Til gengæld tager vi meget gerne imod sponsorater både i form af arbejdskraft og naturalier fra interesserede virksomheder/organisationer, som så afvikles/sælges i festivalens egne boder. Skriv til os via hjemmesiden, hvis din forening/organisation er interesseret i at støtte.